Rehabilitace/fyzioterapie

Na základě diagnostiky a vstupního rozhovoru provedu cílenou terapii. Během ní vás naučím:

 • vnímat svoje tělo
 • vnímat aktivitu svalů, kdy jsou aktivní, v tenzi nebo relaxované
 • správné pohybové stereotypy
 • režimová opatření, školu zad (tzn. jak správně sedět, zvedat předměty aj.) úprava pracovního prostředí, kompenzační pomůcky
 • zařadit cvičení do pravidelného denního režimu
rehabilitace a fyzioterapie, velký týnec, olomouc

Kdy navštívit fyzioterapeuta?

Bolesti kloubů, svalů, páteře, aj
Stavy po úrazech, operacích distorze, luxace kloubů, zlomeniny, TEP kolenního a kyčelního kloubu aj.
Kompenzace jednostranného zatížení (zaměstnání, sport)
Vadné držení těla, skoliózy, ploché nohy u dětí i dospělých
Sportovní fyzioterapie následky sportovních zranění
Funkční ženská sterilita (neplodnost) nebo inkontinence
Zvýšení tělesné kondice
Kompenzační cvičení
Neurologické onemocnění (stavy po cévních příhodách (mrtvice), Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, poškození periferních nervů (parézy, plegie)

Fyzioterapeutické techniky, které používám

Úvod

Měkké tkáně tvoří velkou část lidského těla. Patří mezi ně kůže, podkoží, fascie, svaly. Ty jsou funkčně propojené a  navzájem spolupracují a vytváří tzv. harmonický celek. Jestliže dojde k narušení těchto vztahů, navenek se to projeví zvýšením svalového napětí, omezením hybnosti a bolestivostí. Dochází ke snížení vzájemné posunlivosti a protažlivosti měkkých tkání. Kůže je v místě více potivá a při palpaci klade zvýšený odpor.

Jedná se tedy o jemné techniky, kterými znovuobnovujeme protažlivost měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie, sval) a jejich vzájemnou posunlivost. Tím dochází k rozpuštění míst zvýšeného napětí, zvýšenému prokrvení, utlumení bolesti a následně k obnovení kloubního pohybu. Součástí měkkých technik je PIR (postizometrická relaxace). Principem PIR je svalová relaxace, kdy po 10s kontrakce svalu, dochází k jeho následné relaxaci.

Úvod

Jedná se o šetrnou manuální terapie, kdy nenásilně repetetivním pohybem obnovujeme kloubní vůli (hru). Tím docílíme uvolnění kloubních blokád a obnovení funkčního pohybu v kloubu. Dále pak normalizaci svalového napětí a snížení bolesti. Mezi mobilizační techniky patří i nácvik automobilizačního cvičení.

Těmito technikami tedy normalizujeme napětí, obnovujeme protažlivost a posunlivost měkkých tkání, funkční pohyb kloubu a současně dochází reflexní cestou i k obnově funkce vnitřních orgánů.

Úvod

Jedná se o diagnostickou a léčebnou metodu, kterou vyvinula terapeutka a zdravotní sestra paní Ludmila Mojžíšová v 70. letech minulého století. Metoda je založena na principu reflexních vztahů mezi osovým systémem a vnitřními orgány. To znamená, jestliže dojde k dysfunkci na páteři (př. blokáda určitého segmentu páteře), dojde k poruše funkce příslušného orgánu. To samé platí i obráceně. Porucha funkce orgánu se může projevit dysfunkcí daného segmentu páteře.

Terapie

Terapie se zaměřuje na poruchy funkce pohybového aparátu, kloubní blokády, svalové spazmy (tzv. zvýšené svalové napětí), které mohou být zdrojem bolesti. Snaží se je odstranit a navodit svalovou rovnováhu. K tomu využívá techniku mobilizace žeber, páteře, SI kloubu a kostrče. Dále pak šetrné ošetření měkkých tkání (svalů, fascií) a to uvolněním a protažením zkrácených svalů, spastických svalů (svalů ve zvýšeném napětí) a také posílení oslabených svalů.

Důležitou součástí je soustavné pravidelné cvičení skupiny speciálních cviků, které si klient cvičí sám doma. Kombinace všech těchto výše zmíněných postupů pozitivně ovlivňuje jednak celý pohybový aparát, působí kladně na psychiku klienta a na základě toho dojde reflexní cestou k ovlivnění funkce vnitřních orgánů.

Indikace

 • Vertebrogenní poruchy (bolesti zad, skoliózy …)
 • Coccygodynie (bolestivá kostrč)
 • Bolesti v oblasti pánve
 • Funkční sterilita (neplodnost)
 • Dysmenorea (bolestivá menstruace)
 • Močová inkontinence nebo retence moči

Úvod

Jedná se o terapeutický koncept, vytvořený paní Jarmilou Čápovou, vycházejících z Vojtovy metody reflexní lokomoce. Koncept vychází z předpokladu existence vrozených posturálních a lokomočních programů, které se postupně realizují během pohybového vývoje. Důležitou součástí je normalizace svalového napětí a centrace klíčových kloubu. Při terapii dochází k zlepšení dechové mechaniky, k funkčnímu propojení horního a dolního trupu, což vede ke zlepšení stabilizace páteře.

Indikace

Koncept BPP lze využít při léčbě neurologických a ortopedických diagnóz.

 • Poúrazové poranění míchy
 • CMP
 • Periferní a centrální parézy
 • Roztroušená skleróza
 • Poúrazové stavy
 • Bolesti zad, ramen, kyčlí
 • Vadné držení těla, skolióza
 • Funkční poruchy pohybového systému

Úvod

Cvičení se skládá z 11ti základních cviků a dalších rozšířených. Cvičí se s elastickým lanem proti malé, postupně zvyšující se síle, která aktivuje stabilizující svalové řetězce těla. Aktivací těchto řetězců se vytváří síla směřující vzhůru, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby. Tím umožňuje jejich výživu, regeneraci i léčbu. Zároveň spirály dávají páteři optimální pohyblivost. Během cvičení se svaly posilují a zároveň protahují v době, kdy přirozeně relaxují. To nám umožňuje posílit i protáhnout všechny důležité svaly těla a to už během krátkých 10ti minut.

Účinky

Koncept BPP lze využít při léčbě neurologických a ortopedických diagnóz.

 • Posílení oslabených svalů
 • Protažení zkrácených svalů
 • Obnovení kloubní pohyblivost
 • Zlepšení svalové koordinační a stabilizace trupu
 • Optimalizace řízení pohybu.

Cvičení je vhodné pro jak pro dospělé tak i děti.

Indikace

 • Bolesti bederní, hrudní i krční páteře
 • Akutní výhřez ploténky
 • Artróza velkých kloubů
 • Vadné držení těla, skolióza
 • Prevence a léčba poruchy funkce velkých kloubů (kyčelní kloub, kolenní, ramenní, klouby nohy a klenba nožní)
 • Bolest hlavy, migréna a chronická bolest hlavy

Metodu také rádi využívají vrcholový sportovci jako kondiční trénink s cílem zlepšit sportovní výkon a předejít přetížení, degeneraci páteře a velkých kloubů při sportu.

Úvod

Kinesiotaping je terapeutická metoda, kdy se na čistou a suchou kůži, zbavenou chloupků lepí elastické bavlněné pásky. Páska zůstává nalepená několik dní a poté se sundává. V případě potřeby se lepí nová, ale obvykle se efekt dostaví při první aplikaci. Páska je šetrná, nedráždí a je voděodolná, takže neomezuje hygienu ani pohyb. Proto není limitní v případné další souběžné terapii či cvičení. Kinesiotaping se proto řadí mezi vhodné doplňující prvky při fyzioterapeutické léčbě, ale lze ho využít i samostatně.

Účinky

 • zmírňuje bolesti
 • snižuje napětí svalů, fascií, kloubních pouzder, vazů a šlach, zmenšuje svalové křeče
 • podporuje hojení při svalovém natržení
 • zvyšuje napětí oslabených tkání, čímž zvyšuje jejich výkonnost
 • odlehčuje přetížené struktury (svaly, vazy, klouby)
 • pomáhá udržet centrovanou polohu kloubů
 • zvětšení rozsahu pohybů
 • urychluje hojení poúrazových stavů
 • snížení otoku, zlepšuje krevní oběh

Možnosti použití kinesiotapingu

 • bolesti hlavy a zad
 • bolesti (zápěstí, lokte – tensiový a golfový loket, ramenního pletence, bursitis – bolestivý zánět tíhového váčku,  přetížení Achillovy šlachy, bolesti kolene, patní ostruha, …)
 • záněty měkkých tkání (fascitis – zánět podkožních tkání, zánět úponu čéšky…)
 • poúrazové stavy (krční páteře, ramenní pletenec, kolene, podvrtnutí kotníku …)
 • tenisový loket, golfový loket
 • dysfunkce krevního oběhu a lymfatického systému
 • plochonoží, hallux valgus

Kontraindikace

 • křečové žíly
 • porušená vrchní vrstva kůže
 • vyrážky, exzémy apod.
 • mateřská znaménka, která výrazněji vystupují nad pokožku
 • výrazné kožní alergie
 • záněty kůže
 • plísňové onemocnění
 • bradavice
 • akutní virové či bakteriální onemocnění

Při terapii využívám elektroléčebný přístroj kombinovaný s ultrazvukem od firmy BTL – 4820S COMBI SMART

 • Ultrazvuk
 • IF proudy
 • TENS
 • DD proudy
 • Kombinovaná terapie aj.
elektroléčebný přístroj, fyzikální terapie

Volba délky terapie

30-60 minut

Při individuální terapii preferuji delší časový úsek, tzn. 60 min. Společně uděláme více práce, terapie má větší a znatelnější efekt.

Ale, stejně jako u masáží, je vždy vaši volbou, jak dlouhý čas spolu strávíme.  Proto mi prosím při každé návštěvě předem sdělte, jak dlouhou terapii či masáž si přejete.

S sebou si nezapomeňte velkou osušku!